หลอดทดลองพลาสติก (Test tube with screw cap ,PP)

  • รหัสสินค้า: 88303
  • ขนาด 15 ml
  • dia.x h 16×100 (mm)
  • RCF x 4,000g