หลอดไมโครทิวป์ (Microtubes)

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ขนาด จำนวน
96.04625.9.01 หลอดไมโครทิวป์ Microtubes 0.5 ml 1000/pk
96-07246.9.01 หลอดไมโครทิวป์ Microtubes 1.5 ml 1000/pk
96.10834.9.01 หลอดไมโครทิวป์ Microtubes 2.0 ml 500/pk