หลอดพีซีอาร์แบบ 8 ช่อง (PCR strip of 8 tube)

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ขนาด จำนวน
96.10560.9.01 หลอดพีซีอาร์แบบ 8 ช่อง PCR strip of 8 tube 0.2 ml 125/pk
96.10570.9.01 ฝาปิด PCR Strip of 8 flat Caps 125/pk