กรวยอิมฮอฟฟ์ (Sedimentation Imhoff cone ,SAN)

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ขนาด
1055 กรวยอิมฮอฟฟ์  Imhoff cone ,SAN 1000ml
1056 ขาตั้งกรวยอิมฮอฟฟ์ Imhoff cone stand,PMMA