ปิเปตทิป (Tip)

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ขนาด จำนวน
96.09515.9.01 ปิเปตทิป Tip 0.1-20 µl 1000/pk
96.11177.9.01 ปิเปตทิป Tip 0.5-20 µl 1000/pk
96.09586.9.01 ปิเปตทิป Tip 200 µl 1000/pk
96.11181.6.01 ปิเปตทิป Tip 50-1000 µl 500/pk
96.08755.9.01 ปิเปตทิป Tip 0.5-5 ml 200/pk
96.10720.9.01 ปิเปตทิป Tip 1-10 ml 100/pk