หลอดพีซีอาร์ (PCR tube)

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ขนาด จำนวน
96.09852.9.01 PCR tube 0.2 ml 1000/pk
96.10385.9.01 PCR tube 0.5 ml 1000/pk