ที่ตากเครื่องแก้ว (Drainning rack high impact ,PS)

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า No. of place Referance
Dim mm. dia drainpipe mm.
213 ที่ตากเครื่องแก้ว Draining rack 72 450x630x110 internal 11-external 13