เครื่องวัดแรงบิด (STARVISC 200-2.5 control)

Max. stirring quantity (H₂O) 100 l
Torque max. at stirring shaft 200 Ncm
Torque I max. 200 Ncm
Torque II max. 40 Ncm
Speed range I (high torque) 0/6-400 rpm
Speed range II (high speed) 0/30-2000 rpm
Display TFT
Viscosity max. 100000 mPas
Dimensions (WxHxD) 91x395x231 mm
Protection class according to DIN EN 60529 IP 40