เครื่องไมโครเซนติฟิว (microcentrifuge) IKA G-L

IKA G-L
Ident. No.: 0030000774
Technical data
Capacity 12×1.5/2.0 ml
Centrifugal acceleration 16500 G
Speed range 800-15700 rpm
Motor rating input 65 W
Speed deviation 5%
Quick stop Yes
Cover opening Automatic
Protective cover Yes
Dimensions (WxHxD) 200x140x280 mm
Weight 3.9 kg
Protection class according to DIN EN 60529 IP 30