เครื่องกวนสารละลายชนิดไม่ให้ความร้อน (Maxi MR 1 digital)

Magnetic Stirrer without heating

Max. stirring quantity (H₂O) 150 l
Speed range 0-600 rpm
Set-up plate material Stainless steel 1.4301
Set-up plate dimensions 500×500 mm
Dimensions (WxHxD) 505x110x585 mm
Protection class according to DIN EN 60529 IP 21