เครื่องสังเคราะห์เคมีด้วยไฟฟ้า (Electrochemistry Kit ElectraSyn 2.0 pro Package)

Stirring quantity max. (H₂O) 0.1 l
Speed range 50 – 1500 rpm
Voltage output (electrode) 30/10 V
Current output (electrode) 100 mA
Display TFT
Permissible ambient temperature 5 – 50 °C
Dimensions (WxHxD) 130 x 150 x 250 mm
Protection class according to DIN EN 60529 IP 40