เครื่องปั่นผสมด้วยความเร็วสูง (Disperser,Homoginizer)

ULTRA-TURRAX® Tube Drive Workstation

Process type Batch
Speed range 300-6000 rpm
Timer
Noise without element 50 dB (A)
Reversible direction of rotation
Viscosity max. 5000 mPas
Dimensions (WxHxD) 100x40x160 mm
Dimensions case (WxHxD) 270x78x225 mm
Protection class according to DIN EN 60529 IP 20