เครื่องปั่นผสมด้วยความเร็วสูง (Disperser,Homoginizer)

T 65 digital ULTRA-TURRAX®

Process type Batch
Speed range 1000-9500 rpm
Volume range (H₂O) 2-50 l
Speed control Stepless
Noise without element 75 dB (A)
Extension arm length
Viscosity max. 5000 mPas
Dimensions (WxHxD) 300x390x400 mm
Protection class according to DIN EN 60529 IP 54