เครื่องให้ความร้อนแก่หลอดทดลอง (Dry Block Heater 4)

Number of blocks 4
Heat output 412 W
Heating temperature range RT+5 °C- 120 °C
Connection for ext. temperature sensor CT(DIN 12878)
Temperature homology at 37/60°C 0.3 K/0.6 K
Set-up plate dimensions 96×304 mm
Dimensions (WxHxD) 151x73x456 mm
Protection class according to DIN EN 60529 IP 21