สำลีพันก้าน (Catton swabs)

  • Manufactured to a uniform lenfth and shape with high absorbent
รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ขนาด Packing
71204 สำลีพันก้าน wood stick,cotton tip 5.5 mm 1/peel bag,1000/case
71304 สำลีพันก้าน PS stick,cotton tip 5.5 mm 1/peel bag,1000/case