ที่จับกรวยแยกพลาสติก (Separating funnel holder joint ,PP)

  • รหัสสินค้า : 970
  • Entonnior 125-1000 (mm)