แร็คพลาสติก (Universal Test tube rack ,PP)

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า No.holes Referance
hole format Dia. Hole (mm)
564 แร็คพลาสติก Universal Test tube rack ,PP 90 6×15 13
565 แร็คพลาสติก Universal Test tube rack ,PP 60 5×12 16
566 แร็คพลาสติก Universal Test tube rack ,PP 40 4×10 20
567 แร็คพลาสติก Universal Test tube rack ,PP 40 4×10 25
568 แร็คพลาสติก Universal Test tube rack ,PP 24 3×8 30