ที่ปั๊มปิเปต (Pipette pump)

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ขนาด colour
5050 ที่ปั๊มปิเปต Pipette pump 2 ml Blue
5051 ที่ปั๊มปิเปต Pipette pump 10 ml Green
5052 ที่ปั๊มปิเปต Pipette pump 25 ml Red