ข้อต่อพลาสติก สำหรับล็อค เครื่องแก้ว (Clamps for glass joints ,POM)

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า Joint Referance
colour
31019 ข้อต่อพลาสติก สำหรับล็อค เครื่องแก้ว Clamps for glass joints ,POM 10/19 Black
31423 ข้อต่อพลาสติก สำหรับล็อค เครื่องแก้ว Clamps for glass joints ,POM 14/23 Yellow
31926 ข้อต่อพลาสติก สำหรับล็อค เครื่องแก้ว Clamps for glass joints ,POM 19/26 Light blue
32429 ข้อต่อพลาสติก สำหรับล็อค เครื่องแก้ว Clamps for glass joints ,POM 24/29 Green
32932 ข้อต่อพลาสติก สำหรับล็อค เครื่องแก้วClamps for glass joints ,POM 29/32 Red