บีกเกอร์พลาสติก (Graduated Beaker low from Class B,PP)

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ขนาด Referance
H (mm) O.D.Dia (mm) Tot.ml
1801 บีกเกอร์พลาสติก Graduated Beaker low from Class B,PP 25ml 49 34 ±10%
1802 บีกเกอร์พลาสติก Graduated Beaker low from Class B,PP 50ml 60 41 ±10%
1803 บีกเกอร์พลาสติก Graduated Beaker low from Class B,PP 100ml 72 51 ±10%
1805 บีกเกอร์พลาสติก Graduated Beaker low from Class B,PP 250ml 95 71 ±10%
1806 บีกเกอร์พลาสติก Graduated Beaker low from Class B,PP 500ml 119 87 ±10%
1808 บีกเกอร์พลาสติก Graduated Beaker low from Class B,PP 1000 ml 147 109 ±10%