ลูปเขี่ยเชื้อ (Plastic innoculating loop)

รหัสสินค้า ขนาด Packing รายละเอียดสินค้า
41111 1μl 1000 pcs/pack Used in microbiobiological applications for streaking and obtainnig innoculum
41211 10μl 1000 pcs/pack Inoculting loop par for fixing sample inoculum