ทิปมีตัวกรอง (Filter tip box)

รหัสสินค้า รายละเอียด
KG5131 0.5-10 µl Filter tip (96ชิ้น/แร็ค) (10แร็ค/กล่อง)
KG5532 1-20 µl Filter tip (96ชิ้น/แร็ค) (10แร็ค/กล่อง)
KG5431 1-100 µl Filter tip (96ชิ้น/แร็ค) (10แร็ค/กล่อง)
KG5232 1-200 µl Filter tip (96ชิ้น/แร็ค) (10แร็ค/กล่อง)
KG5333 100-1000 µl Filter tip (96ชิ้น/แร็ค) (10แร็ค/กล่อง)