ที่จับบิวเรต (Burette clamp)

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า No.clamp Referance
Dia. Rod (mm)
140 ที่จับ บิวเรตต์ Burette clamp 2 8–14