ที่วางปิเปต แนวนอน (Pipette tray for drawer ,PVC)

  • รหัสสินค้า : 996
  • H 40 (mm) x Dim.216×283(mm)
  • Material : PVC