เครื่องปั่นผสมด้วยความเร็วสูง (Disperser,Homoginizer)

T 65 basic ULTRA-TURRAX®

Process type Batch
Speed range 7200 rpm
Volume range (H₂O) 2-50 l
Speed control
Noise without element 75 dB (A)
Extension arm length
Viscosity max. 5000 mPas
Dimensions (WxHxD) 185x450x400 mm
Protection class according to DIN EN 60529 IP 54