เครื่องให้ความร้อนแก่หลอดทดลอง (Dry Block Heater 1)

Number of blocks 1
Heat output 165 W
Heating temperature range RT+5 °C- 120 °C
Connection for ext. temperature sensor CT(DIN 12878)
Temperature homology at 37/60°C 0.2 K/0.4 K
Set-up plate dimensions 96×76 mm
Dimensions (WxHxD) 151x73x228 mm
Protection class according to DIN EN 60529 IP 21