เครื่องปั่นผสมด้วยความเร็วสูง (Disperser,Homoginizer)

ULTRA-TURRAX® Tube Drive P control Workstation

Process type Batch
Speed range 400-8000 rpm
Timer OLED
Noise without element 50 dB (A)
Reversible direction of rotation Yes
Viscosity max. 5000 mPas
Dimensions (WxHxD) 122x54x178 mm
Dimensions case (WxHxD) 270x78x225 mm
Protection class according to DIN EN 60529 IP 20