กระบอกตวงพลาสติก (Graduated Tall form measuring cylinder class B,PP)

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ขนาด Referance
d (mm) H (mm) O.D.Dia (mm) Tot.ml
1075 Graduated Tall form measuring cylinder class B,PP 10ml 140 13.5 ± 0.2
1077 Graduated Tall form measuring cylinder class B,PP 25ml 195 18 ± 0.5
1078 Graduated Tall form measuring cylinder class B,PP 50ml 199 25.5 ± 1.0
1079 Graduated Tall form measuring cylinder class B,PP 100ml 249 30.5 ±1.0
1080 Graduated Tall form measuring cylinder class B,PP 250ml 315 41.5 ±2.0
1081 Graduated Tall form measuring cylinder class B,PP 500ml 361 55 ± 5.0
1082 Graduated Tall form measuring cylinder class B,PP 1000ml 439 66 ± 10.0
1094 Graduated Tall form measuring cylinder class B,PP 2000ml 531 84 ± 20.0