ปิเปตทิปพร้อมกล่อง (pipette tip box)

รหัสสินค้า รายละเอียด
KG1131 0.5-10 µl clear Tip box (96ชิ้น/แร็ค) (10แร็ค/กล่อง)
KG1232 1-200 µl clear Tip box (96ชิ้น/แร็ค) (10แร็ค/กล่อง)
KG1333 100-1000 µl clear Tip box (96ชิ้น/แร็ค) (10แร็ค/กล่อง)