ที่ดูดจ่ายสารละลาย (Multi Channel Transferpette S 12F)

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ขนาด
96.10689.20.1 ที่ดูดจ่ายสารละลาย Multi Channel Transferpette S 12F 0.5-10 µl
96.10689.26.1 ที่ดูดจ่ายสารละลาย Multi Channel Transferpette S 12F 5-50 µl
96.10689.28.1 ที่ดูดจ่ายสารละลาย Multi Channel Transferpette S 12F 10-100 µl
96.10689.29.1 ที่ดูดจ่ายสารละลาย Multi Channel Transferpette S 12F 20-200 µl
96.10689.30.1 ที่ดูดจ่ายสารละลาย Multi Channel Transferpette S 12F 30-300 µl

 

  1. เป็นไมโครไปเปตชนิดปรับปริมาตรได้เป็นตัวเลข 4 หลัก
  2. สามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้ที่อุณหภูมิ 121 °C (20 นาที) ได้ทั้งเครื่องโดยไม่ต้องถอดแยกส่วน
  3. มีปุ่มสำหรับปลดทิป (Tip ejector) แยกต่างหากจากปุ่มดูด-จ่ายสารละลาย โดยมีสีบอกตำแหน่งอย่างชัดเจน
  4. เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ ISO 13485
  5. ตัวเครื่องมีความแข็งแรง น้ำหนักเบา มีรูปทรงกระชับมือ แป้นกดเบาแรงมีแป้นสำหรับพักนิ้วมือ (Finger rest) เพื่อลดความเมื่อยล้าในการทำงาน