ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ (LED Humidity & Temperature Dry Cabinet) AH-216 Patron

 1. Capacity:252L  (± 2L)
 2. External Dimension:W400.D510.H1395 mm  (± 2mm)
 3. Internal Dimension:W398.D480.H1320 mm  (± 2mm)
 4. RH Control:Touchable buttons, adjustment by 1%RH
 5. RH Display:Digital LED display for current interior humidity & temperature
 6. Dehumidify Way:Memorial Alloy Dehumidification System
 7. Power Failure Condition:Power cut-off, moisture absorbs continuously with sustention for 24hrs
 8. RH Control Range:20%~60%RH
 9. Dehumidify Ability:Approx. 20%RH  (minimum)
 10. Dry Unit design:Easy to disassemble (DIY)
 11. Cabinet Body:Galvanized steel plate 0.8mm steel with anti-rust powder coating
 12. Door:2 Doors with PVC frame magnet gasket, 3mm safe tempered glass
 13. Power Source:AC110V or 220V, 50/60HZ
 14. Shelf:5 pcs  (Adjustable up/down) (Color:Black)
 15. Lock Key:2 pcs