เครื่องกวนสารละลายชนิดไม่ให้ความร้อน( Midi MR 1 digital)

Magnetic Stirrer without heating

Max. stirring quantity (H₂O) 50 l
Speed range 0-1000 rpm
Set-up plate material Stainless steel 1.4301
Set-up plate dimensions 350×350 mm
Dimensions (WxHxD) 360x110x430 mm
Protection class according to DIN EN 60529 IP 21