อ่างควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนเวียน ด้วยระบบความร้อน (Heating Bath Circulators) HBC 10 basic

อ่างควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนเวียน ด้วยระบบความร้อน (Heating Bath Circulators) HBC 10 basic

Applicance type Heated bath Circulator
Heater capacity(230/115V) 2500/1250 W
Temperature range RT+10 °C- 250 °C
Cooling capacity at 20 °C
Temperature display LED
Temperature stability DIN12876 ±0.02 K
Max. flow rate 31 l/min
Max. pump pressure 0.61 bar
Min. suction pressure 0.45 bar
Dimensions (WxHxD) 275x456x500 mm
Protection class according to DIN EN 60529 IP 21
You've just added this product to the cart: