หัวปั่นผสมสารละลาย (EUROSTAR 60 control)

Stirring quantity max. (H2O) 40 l
Speed range 0/30-2000 rpm
Viscosity max. 50000 mPas
Torque max. at stirring shaft 60 Ncm
Temperature measuring range -10-350°C
Torque measurement Trend
Display TFT
Dimensions (WxHxD) 86x267x230 mm
Protection class according to DIN EN 60529 IP40