หัวปั่นผสมสารละลาย (EUROSTAR 200 control)

Stirring quantity max. (H2O) 100 l
Speed range 0/6 – 2000 rpm
Viscosity max. 100000 mPas
Torque max. at stirring shaft 200 Ncm
Temperature measuring range -10-350°C
Torque measurement Trend
Display TFT
Dimensions (WxHxD) 97x297x231 mm
Protection class according to DIN EN 60529 IP40