หัวปั่นผสมสารละลาย (EUROSTAR 100 control)

Stirring quantity max. (H2O) 100 l
Speed range 0/30-1300 rpm
Viscosity max. 70000 mPas
Torque max. at stirring shaft 100 Ncm
Temperature measuring range -10-350°C
Torque measurement Trend
Display TFT
Dimensions (WxHxD) 86x267x230 mm
Protection class according to DIN EN 60529 IP40