โถดูดความชื้น (Desiccator)

โถดูดความชื้น (Desiccator)

ใช้สำหรับดูดความชื้นออกจากสารเคมีต่างๆ ใ้ห้เหลือเฉพาะสารเคมี ไม่มีความชื้นหรือน้ำอยู่ในโมเลกุลของสาร โดยโถดูดความชื้นจะต้องใส่สารที่ใช้ดูดความชื้นลงไปด้วย(ด้านล่างโถ)

รหัสสินค้า ขนาด Referance
d (mm) h (mm) d1 (mm) d2 (mm)
415270200 200 mm 269 190
415270300 300 mm 392 290
415271200 200 mm 269 190
415271250 250 mm 329 240
415271300 300 mm 392 290
Categories: ,
You've just added this product to the cart: