กรวยกรองสารแบบแก้ว (VitraPOR Filter – Funnel)

Filter Funnels
Buchner shape

รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า
21502 VitraPOR Filter – Funnel  50ml. Por.2
21112 VitraPOR Filter – Funnel  1000ml. Por.2