ปิเปตต์แบบใช้ตวง (Graduated Pipette class A)

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า รายละเอียด
632 434 111 308 Graduated pipette class A 0.1ml Graduated pipette for complete delivery, QUALICOLOR, COLOR CODE, class AS 0.1 ml (0,01)
632 434 116 312 Graduated pipette class A 0.5ml Graduated pipette for complete delivery, QUALICOLOR, COLOR CODE, class AS 0.5 ml (0,01)
632 434 116 314 Graduated pipette class A 1ml Graduated pipette for complete delivery, QUALICOLOR, COLOR CODE, class AS 1 ml (0,01)
632 434 116 316 Graduated pipette class A 2ml Graduated pipette for complete delivery, QUALICOLOR, COLOR CODE, class AS 2 ml (0,01)
632 434 116 618 Graduated pipette class A 5ml Graduated pipette for complete delivery, QUALICOLOR, COLOR CODE, class AS 5 ml (0,05)
631 434 116 719 Graduated pipette class A 10ml Graduated pipette for complete delivery, QUALICOLOR, COLOR CODE, class AS 10 ml (0,1)
632 434 116 722 Graduated pipette class A 20ml Graduated pipette for complete delivery, QUALICOLOR, COLOR CODE, class AS 20 ml (0,1)
632 434 116 723 Graduated pipette class A 25ml Graduated pipette for complete delivery, QUALICOLOR, COLOR CODE, class AS 25 ml (0,1)
632 434 116 725 Graduated pipette class A 50ml Graduated pipette for complete delivery, QUALICOLOR, COLOR CODE, class AS 50 ml (0,1)

>เทียบเท่า HBG