ปิเปตต์แบบปริมาตร (Volumetric Pipette)

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า รายละเอียด
632 433 111 014 Volumetric pipette class A 1ml One-mark pipette, enlarged form, QUALICOLOR, COLOR CODE: Blue, class AS
632 433 111 016 Volumetric pipette class A 2ml One-mark pipette, enlarged form, QUALICOLOR, COLOR CODE: Orange, class AS
632 433 111 017 Volumetric pipette class A 3ml One-mark pipette, enlarged form, QUALICOLOR, COLOR CODE: Black, class AS
632 433 111 018 Volumetric pipette class A 5ml One-mark pipette, enlarged form, QUALICOLOR, COLOR CODE: White, class AS
632 433 111 019 Volumetric pipette class A 10ml One-mark pipette, enlarged form, QUALICOLOR, COLOR CODE: 2xOrange, class AS
632 433 111 022 Volumetric pipette class A 20ml One-mark pipette, enlarged form, QUALICOLOR, COLOR CODE: Yellow, class AS
632 433 111 023 Volumetric pipette class A 25ml One-mark pipette, enlarged form, QUALICOLOR, COLOR CODE: Blue, class AS
632 433 111 025 Volumetric pipette class A 50ml One-mark pipette, enlarged form, QUALICOLOR, COLOR CODE: Red, class AS
632 433 111 030 Volumetric pipette class A 100ml One-mark pipette, enlarged form, QUALICOLOR, COLOR CODE: Yellow, class AS

>เทียบเท่า HBG