ถ้วยกรองสารแบบแก้ว แบบก้นตอบ (VitraPOR Standard Filter-Crucible)

Standard Filter Crucibles
for analytical filtration in laboratories, numbered

รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า
20504 VitraPOR Standard Filter-Crucible 50 ml Por. 4 (10ชิ้น/แพ็ค)
20301 VitraPOR Standard Filter-Crucible 30 ml. Por.1 (10ชิ้น/แพ็ค)
20302 VitraPOR Standard Filter-Crucible 30ml. Por.2 (10ชิ้น/แพ็ค)