หลอดไมโครเซนติฟิวก์พลาสติก (Microcentrifuge tube)

รหัสสินค้า รายละเอียด
KG2111 0.65 ml Microcentrifuge tube (500ชิ้น/แพ็ค)
KG2211 1.5 ml Microcentrifuge tube (500ชิ้น/แพ็ค)
KG2911 2.0 ml Microcentrifuge tube (500ชิ้น/แพ็ค)