หลอดพีซีอาร์ (PCR tube)

รหัสสินค้า รายละเอียด
KG2321 0.2 ml PCR tube (1000ชิ้น/แพ็ค)
KG2421 0.5 ml PCR tube (1000ชิ้น/แพ็ค)