หลอดพีซีอาร์แบบ 8 ช่อง (PCR strip of 8 tube)

รหัสสินค้า รายละเอียด
KG2531 0.2ml 8-Strip Tubes,with Clear Cap(qPCR) (Tubes+Caps) (125 ชิ้น/แพ็ค)