ปิเปต ทิป (pipette tip pack)

รหัสสินค้า รายละเอียด
KG1111 0.5-10 µl clear Tip (1000ชิ้น/แพ็ค) pack
KG1212 1-200 µl clear Tip (1000ชิ้น/แพ็ค) pack
KG1313 100-1000 µl clear Tip (1000ชิ้น/แพ็ค) pack