ที่ดูดจ่ายสารละลาย (Single Channel Transferpette S Dig)

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ขนาด
96.10687.01 ที่ดูดจ่ายสารละลาย (Single Channel Transferpette S Dig) 0.1-1 µl
96.10687.02 ที่ดูดจ่ายสารละลาย (Single Channel Transferpette S Dig) 0.5-10 µl
96.10687.03 ที่ดูดจ่ายสารละลาย (Single Channel Transferpette S Dig) 2-20 µl
96.10687.80.0 ที่ดูดจ่ายสารละลาย (Single Channel Transferpette S Dig) 10-100 µl
96.10687.78 ที่ดูดจ่ายสารละลาย (Single Channel Transferpette S Dig) 20-200 µl
96.10687.80 ที่ดูดจ่ายสารละลาย (Single Channel Transferpette S Dig) 100-1000 µl
96.10687.82 ที่ดูดจ่ายสารละลาย (Single Channel Transferpette S Dig) 0.5-5 ml
96.10687.84 ที่ดูดจ่ายสารละลาย (Single Channel Transferpette S Dig) 1-10 ml
  1. เป็นไมโครไปเปตชนิดปรับปริมาตรได้เป็นตัวเลข 4 หลัก
  2. สามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้ที่อุณหภูมิ 121 °C (20 นาที) ได้ทั้งเครื่องโดยไม่ต้องถอดแยกส่วน
  3. มีปุ่มสำหรับปลดทิป (Tip ejector) แยกต่างหากจากปุ่มดูด-จ่ายสารละลาย โดยมีสีบอกตำแหน่งอย่างชัดเจน
  4. เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ ISO 13485
  5. ตัวเครื่องมีความแข็งแรง น้ำหนักเบา มีรูปทรงกระชับมือ แป้นกดเบาแรงมีแป้นสำหรับพักนิ้วมือ (Finger rest) เพื่อลดความเมื่อยล้าในการทำงาน