ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิแบบ 2 ประตู(Combined Refrigerator) +2 ถึง +15 องศาเซลเซียส และ -15ถึง-20 องศาเซลเซียส

Description VISION 2T 400 ECT-F TOUCH
Temperature Range +2 / +15 °C ; -15 / -20 °C
Capacity 170 + 160 lt (6.01 + 5.66 cu ft)
External Dimensions (W x D x H) cm 60 x 65.5 x 201.5
Structure and Insulation sanitized pre-coated steel with bacteriostatic activity, white colour- in/out (rust- corrosion-proof material); insulation polyurethane thickness 70 mm in the back, 50 in the sides
Door Nr 2 glass doors with triple glass panels
Rollers rollers
Light Led type with adjustable brightness
Suggested internal fittings nr.4 shelves (2+2)
Controller ECT-F TOUCH
Alarms Acoustic and Visual for temperature deviations and failures, with automatic recording
Safety Thermostat
Data and Event recording 10 years on SD card; last year on Flash-memory
Temperature Graph Nr.2 customizable real time graphics, for both compartments, always visible from the home page.
Connectivity USB-SD-SIM port with frontal access ; Dry Contact; Serial ports RS485 and RJ45
Refrigeration Type Forced-air, ventilated
Defrost Automatic with automatic evaporation of the condensate water