ตู้บ่มเชื้อ (Incubator)

  • temperature range at least 5 above ambient temperature to +80 °C
  • 2 model variants: SingleDISPLAY and TwinDISPLAY
  • natural convection or forced air circulation N/F
  • double doors (interior glass, exterior stainless steel) for a clear view without a drop in temperature
  • activation of sterilisation routine via ControlCOCKPIT (TwinDISPLAY)
  • stainless steel for the working chamber and housing
ไม่มีพัดลม มีพัดลม
IN55 ขนาด 53 ลิตร IF55 ขนาด 53 ลิตร
IN110 ขนาด 108 ลิตร IF110 ขนาด 108 ลิตร
IN260 ขนาด 256 ลิตร IF260 ขนาด 256 ลิตร
IN450 ขนาด 449 ลิตร IF450 ขนาด 449 ลิตร
IN750 ขนาด 749 ลิตร IF750 ขนาด 749 ลิตร