กล่องเก็บสไลด์ (Storage Boxes for Slide Microscope)

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า รายละเอียดสินค้า ขนาด
L (mm) W (mm) H (mm)
92103B กล่องเก็บสไลด์ Storage Boxes for Slide Microscope กล่องเก็บสไลด์ Storage Boxes for Slide Microscope, 50 place 199 95 33
92104B กล่องเก็บสไลด์ Storage Boxes for Slide Microscope กล่องเก็บสไลด์ Storage Boxes for Slide Microscope, 100 place 80 54 33