หัวปั่นผสมสารละลาย (MINISTAR 20 control)

Stirring quantity max. (H2O) 15 l
Speed range 0/50-2000 rpm
Viscosity max. 10000 mPas
Torque max. at stirring shaft 20 Ncm
Temperature measuring range -10-350°C
Torque measurement Trend
Display LCD
Dimensions (WxHxD) 70x193x154 mm
Protection class according to DIN EN 60529 IP 54